Digitale geletterdheid
 

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

€30

About this course

Over:

Leerlingen die zelfstandig en creatief kunnen werken met de enorme rijkdom en uitdagingen die de digitale wereld ze te bieden heeft: dat is waar digitale geletterdheid over gaat. In de doorlopende leerlijn gaan leerlingen aan de slag met de 4 componenten van digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking.

Doelgroep

De onderbouw van:

– Vmbo – kaderberoepsgerichte leerweg

– Vmbo – gemengde leerweg

– Vmbo – theoretische leerweg

– Havo

– Vwo

Burgerschap leerdoelen:

Digitaal samenleven

Onderbouw leerlingen leren:

 • over het gebruik van functies van media in het politieke domein, vroeger en nu, inclusief de rol en de werking van propaganda;
 • hun eigen mediagebruik te onderzoeken, zich bewust te worden van de gevolgen en de ethische aspecten hiervan en leren hierover een gesprek te voeren;
 • dat verschillende vormen van media(boodschappen) invloed kunnen hebben op hun eigen gedrag, imago en identiteit, op die van anderen en op de kijk die mensen op de wereld hebben;
 • de invloed van wereldwijd publiceren en de consequenties daarvan te onderzoeken;
 • de betrouwbaarheid van (media-)bronnen te onderzoeken en het effect van het gebruik van betrouwbare versus niet-betrouwbare informatie te analyseren;
 • de eigen privacy en veiligheid en die van anderen te bewaken en te respecteren;
 • over relaties tussen media, identiteit, privacy en macht en hoe anonimiteit hierbij een rol speelt.
Technologisch burgerschap

Onderbouw leerlingen leren:

 • vraagstukken die technologische ontwikkelingen met zich meebrengen te analyseren, te vergelijken en zich er een mening over vormen;
 • invloed van technologische ontwikkelingen op politiek en samenleving te herkennen;
 • over (on)gewenste invloeden en (on)bedoelde effecten van technologie in de samenleving; na te denken over de gevolgen daarvan voor je eigen gedrag en keuzes;
 • ethische dimensies van technologische ontwikkelingen te onderzoeken en daarover in dialoog te gaan;
 • de gevolgen van ongelijke toegang tot informatie, kennis en technologie en van gebrekkige technologische vaardigheden voor mensen en samenlevingen te onderzoeken;
 • in welke situaties er wel of niet een keuze is in het gebruiken van technologie om volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen;
 • manieren waarop zij invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming rondom technologische ontwikkelingen.

Ervaring:

“We zijn erg blij met Schoolblocks binnen onze school. We geven elke week les in digitale geletterdheid voor al onze eerste en tweede jaars. De leerlingen gaan aan de slag met programmeren en robotisering en krijgen op een leuke en uitdagende manier het belang van veilig internet en data mee. Vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in en na hun schoolcarrière.”

- Nils Laudy afdelingsleider onderbouw 's Gravendreef College

Belangrijke informatie:

De tijdsduur is in te vullen afhankelijk van de wensen van de school. 

Aangeboden door:

Organisatie