Map out

Map out

Organisatie

Jouw burgerschap is overal.

Map out is een organisatie die zorgt voor samenhangend leermateriaal burgerschap voor het VO. De inhoud van het leermateriaal is allesomvattend en afgestemd op de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en gebeurtenissen. Kenmerkend voor Map out is dat er altijd gekeken wordt naar wat leerlingen willen leren en hoe leraren willen lesgeven. Dat zorgt voor betekenisvol burgerschapsonderwijs.